“Klostersting
og broderiværksteder – nonneklostre som centre for produktion af
pragttekstiler”
af Kathrine Vestergård Pedersen, publiceret i Anno Domini 2004.