“Den røde frakke fra Herjolfsnes”
af Kathrine Vestergård Pedersen, publiceret i Tenen 2004.