18. marts 2007
Nylig hjemkommet fra en spændende tekstiltur til Norge. Først havde jeg 3
dage på Bryggens Museum i Bergen, hvor jeg havde fået lov til at
“rode” skufferne med arkæologiske tekstiler igennem. Jeg nåde at
gennemgå næsten hele samlingen og danne mig et overblik over potentialet og
mulighederne i tekstilmaterialet. Samlingen består ikke kun at materialet fra
udgravningen omkring Bryggen, der stod på fra 1955-1967, men der var også andre
senere udgravninger dels i Bergen by, dels i omkringliggende kirker. Samlingen
er helt utrolig flot. Foruden den store mængde tekstiler fra havnemiljøet på
Bryggen var der også fine ting som brikvævede guldbrokadebånd, hørrester fra
gravlægninger og en del store næsten hele dragtstykker. Her er der bestemt
materiale at tage med i et kommende forskningsarbejde.

Billedet viser et af tekstilerne fra samlingen i Bergen. Dette er et såkaldt
transporttekstil, der har været anvendt som særk eller emballage.
Den anden del af turen var et besøg i Oslo, hvor jeg overværede Marianne
Vedelers forsvare sin ph.d. afhandling: Klær og formspråk i Norsk
Middelalder. Både afhandlingen og selve forsvaret var meget spændende og
Marianne har foruden at bidrage med en ny inddeling af snit og snitmønster i
middelalderdragten også bidraget med bearbejdelse af nye fund. Således er
dragter fra begravelser i Guddal og Uvdal kirker behandlet og publiceret nu.