Blog Image

textilarkeolog.dk

Vikingetid og middelalder

Textilarkeolog.dk er tænkt som en ressourceside for alle, der arbejder med tekstiler og dragter i vikingetid og middelalder. På siden kan du hente tips og råd samt artikler m.m. om tekstiler og dragter.

Læs mere

artikler Posted on Mon, August 12, 2013 18:42:42

Publicerede og upblicerede småskrifter:

Kvindedragten fra Birka, medlemsblad for vikingegruppen
Opinn Skjold, Schleswig 2000.

Liturgisk dragt, Anno Domini 2001.

Snit og snitudvikling i bevarede europæiske dragter fra
1100-1450, upubliceret opgave fra Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet
2001.

Middelalderlige tekstiler –en læringsproces i analyse,
undersøgelse og bearbejdning af arkæologiske tekstiler efter en håndværkers
metoder, upubliceret opgave fra Textilvetenskap med inriktning på hantvävning,
Högskolan i Borås 2003.

Nålebinding, Middelaldercentret, Nykøbing F, 2003.

Den røde frakke fra Herjolfsnes, Tenen 2004.

Klostersting og broderiværksteder, Anno
Domini 2004.

Stofproduktion i Nordeuropa 1100-1500 – en analyse af
tekstilfund fra Lödöse og Lübeck samt en diskussion af forholdet mellem
tekstiler, vævetyper og produktionsformer, upubliceret speciale fra
Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet 2004.

Hvad brune laser kan fortælle om middelalderens
stofproduktion,Tenen 2005.

Tekstilforskning med afsæt i håndværkskundskab, Anno
Domini2005.

I samarbejde med Lena Hammarlund: Textile appearance and
visual impression – Craft knowledge applied to archaeological
textiles, Nesat IX 2007.

Spotlight on Medieval Scandinavian Dress: Sources and
Interpretations. I: Dressing the Past (red. Margarita Gleba, Cherine
Munkholt, Marie-Louise Nosch), Ancient Textiles Series Vol. 3. 2007.

I samarbejde med Lene Birgite Mirland, Helle Moving og Anne
Rostgaard Nielsen: Rekonstruktion af en middelalderlig skomagerfamilie fra
Randers, Årbog 2007 Kulturhistorisk Museum Randers 2007, s. 18-24.

I samarbejde med Mads Thernøe: Kampen om
VårbygårdølletKulturkørekort historie til alle tider, Sydvestsjællands Museum
2008.

I samarbejde med Lena Hammarlund, Heini
Kirjavainen og Marianne Vedeler: Visual Textiles – a study of appearance and
visual impression in archaeological textiles. I:Medieval Clothing and
Textiles (red. Robin Netherton and Gale R Owen-Crocker), vol. 4, 2008.

The Medieval Broadcloth – Changing Trends in Fashions,
Manufacturing and Consumptions, (red. Kathrine Vestergård Pedersen and
Marie-Louise B. Nosch), Ancient Textiles Series vol. 6, Oxbow Books 2009.Visuelle tekstiler

artikler Posted on Mon, August 12, 2013 18:40:17

”Textile
appearance and visual impression – Craftknowledge applied to archaeological
textiles”

af Lena
Hammarlund og Kathrine Vestergaard Pedersen, publiceret i Archäologische
Textilfunde Archaeological Textiles, NESAT IX (Hrsg. Antoinette Rast-Eicher,
Renata Windler), Ennenda 2007, p. 213-219.

Første resultater af et netværksprojekt om nye metoder
i tekstilforskningen og en ny terminologi til at beskrive tekstilerne visuelle
udtryk blev præsenteret i 2005 på IX. NESAT i Schweiz.Håndværkskundskab

artikler Posted on Mon, August 12, 2013 18:33:49


“Tekstilforskning med afsæt i håndværkskundskab”
af Kathrine Vestergård Pedersen, publiceret i Anno Domini 2005.Herjolfsnes-frakken

artikler Posted on Mon, August 12, 2013 18:21:41

“Den røde frakke fra Herjolfsnes”
af Kathrine Vestergård Pedersen, publiceret i Tenen 2004.Broderiværksteder

artikler Posted on Mon, August 12, 2013 18:14:09

“Klostersting
og broderiværksteder – nonneklostre som centre for produktion af
pragttekstiler”
af Kathrine Vestergård Pedersen, publiceret i Anno Domini 2004.Stofproduktion

artikler Posted on Mon, August 12, 2013 18:00:45


Download artiklen:

“Hvad brune laser kan fortælle om middelalderens
stofproduktion”
af Kathrine Vestergård Pedersen, publiceret i Tenen 2005.